Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Kalite Güvencesi Komisyonu

Doç. Dr. Ahmet Lütfi UĞUR

Yrd. Doç. Dr. Volkan ESKİZEYBEK

Yrd. Doç. Dr. Emin YAKAR

Yrd. Doç. Dr. Serkan ABALI