Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Kalite Güvencesi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Volkan ESKİZEYBEK

Dr. Öğr.Üyesi Dr. Emin YAKAR

Dr. Öğr.Üyesi Dr. Serkan ABALI