Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Misyon - Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Mühendislik Fakültesinde 2012 yılında kurulan Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü akademik altyapısını geliştirerek aynı ve disiplerarası alanlarda iz bırakabilecek ve ilk akla gelen bölümlerden birisi olmayı hedeflemektedir.Bölüm olarak ilk hedefimiz uygulamalı ve teorik olarak materyallerin tasarımını-geliştirilmesini ve teknolojiye uygulanma şartlarını belirlenmesinde etkin rol alabilen mühendisler yetiştirmektir.