Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Nedir?

Malzemelerin özellikleri tasarımları sınırlandırıldığından dolayı, malzemeler uygulamaya yönelik tüm anabilim dalları için farklı boyutlarda önem kazanmaktadır. Malzeme teknolojileri alanındaki gelişmeler yeni tasarım kriterlerini beraberinde getirmekte ve yeni ürünlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. İşte tam bu noktada Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. Dizayn - performans - güncel teknoloji - fiyat ilişkilerini göz önüne alarak amaca yönelik malzeme üretim ve karakterizasyonunu temel alan mühendislik dalı Malzeme Bilimi ve Mühendisliğidir.

Malzeme Bilimi malzemelerin mikroyapı ve özellik ilişkilerini inceler, malzemelerin iç yapılarını değiştirerek üstünlüklerini geliştirir ve yeni malzemeler ortaya koyar. Yeni malzemeler ve bunların verimli üretimi olmaksızın, modern cihazlar, makineler, bilgisayar, otomobil, uçak, haberleşme teçhizatı ve yapısal ürünler var olamaz. Özellikle son 20 yıla bakıldığında malzeme teknolojileri tarihi boyunca hiç bu kadar hızlı gelişmemiştir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde malzeme bilimi rekabetçi küresel ekonomide önemli bir disiplin haline gelmiştir ve en heyecan verici kariyer fırsatlarını içeren teknik disiplinlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Malzeme bilimi birçok endüstriyel uygulamalarda bütünleşik olarak yer alır. Günlük yaşamın doğal parçası haline gelmiş gereçlerden yarı-iletken yongalara, ulaşım ve iletişim sektöründeki kullanımlarından protez ve yapay organ gibi tıbbi uygulamalara, havacılık ve uzay sanayi, zırh plakaları veya süper iletkenler gibi savunma sanayi ağırlıklı ileri teknoloji uygulamalarına kadar her alanda değişik malzemeler, taşıdıkları özelliklerle uyumlu kullanım alanları bulur.