Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

İş Olanaklari

Dünyada sözü geçen gelişmiş ülkelerin büyük firmaları incelendiğinde konumlarını koruyabilmek veya büyümek için nanomalzeme ve nanoteknoloji konularına araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulundukları görülmektedir. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin önemi ve değeri gün geçtikçe teknolojiye paralel olarak katlanarak artmaktadır.

Yeni teknolojilerin bu kadar güncel ve hızlı bir şekilde gelişmesi malzeme biliminin gelişmesine katkıda bulunurken klasik malzeme teknolojilerinde (demir-çelik sanayisi, metal işleme, ısıl işlem vb.) bir yıpranmaya sebep olmamakta, yani iş alanlarında bir daralmadan ziyade genişleme artarak süre gelmektedir. Elbette iş imkanları bilim insanı yada mühendis adayının kişisel yetenekleriyle paralel olarak kendisini geliştirmesine de bağlıdır.

Günümüzde ve gelecek yıllarda malzeme bilimi alanında iş imkanlarında bir daralma olmayacağı sektörün ileri gelenleri tarafından öngörülmektedir. İş imkanları sadece malzeme bilimi ve teknolojileri ile sınırlı olmayıp, mühendis adayı lisans eğitimi boyunca temel bilimlerden ve teknolojik uygulama desteklerinin bir çoğunu içeren eğitim aldığı yakın disiplinler ve uygulama alanlarında da iş olanakları bulabilmektedir. Bölüm ile ilgili araştırma alanlarını temel alan mühendislik gereksinimleri asla azalmayacak olan ilgili sanayi dallarında da yetişmiş eleman ihtiyacı bu teknolojik gelişmelere paralel olarak artacaktır. Örnek vermek gerekirse yenilenebilir enerji kaynakları, savunma sanayisi, nanoteknolojik malzeme üretimi, gemi, otomotiv ve uçak sanayisi, demir-çelik sanayisi, metal işleme, plastik ve kompozit malzeme üretimi, elektronik malzeme dizaynı gibi çalışma alanlarına sahip endüstriyel firmalarda ve araştırma-geliştirme merkezlerinde yetişmiş eleman ihtiyacı sürekli olmaktadır.