Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

İdari Personel

Erdem ERTÜZ - Bölüm Sekreteri - Dahili: 1459