Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Hedefler

Bölüm olarak ilk hedefimiz uygulamalı ve teorik olarak materyallerin tasarımını-geliştirilmesini ve teknolojiye uygulanma şartlarını belirlenmesinde etkin rol alabilen mühendisler yetiştirmektir. Bölümüz öğrenci alınması planlanmaktadır. Eğitimin ilk yılında kalifiye bir mühendisin alması gereken matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler dersleriyle birlikte malzeme mühendisliğine giriş dersleri, ikinci yılında malzeme bilimi ve karakterizasyonu, termodinamik ve prosesler gibi temel mühendislik dersleri yanı sıra nanoteknoloji ve uygulamalarına giriş esaslı dersler, üçüncü yılda öğrenciler yarıiletken, metalik, seramik ve polimer malzeme üretim ve karakterizasyon yöntemlerini içeren teorik dersler ile bu derslerin laboratuvar uygulamalarını içeren dersler, son yılda da ileri mühendislik uygulamaları ve güncel çalışma alanları üzerine uzmanlaşmayı başlatabilecek derslerin açılması planlanmaktadır. Stratejik planlarımız içerisinde finansal kaynak bulmak amaçlı bölüm bazında yada ortak projeler yazılarak ilgili kurum-kuruluşlardan destek alınması ve bursiyer-araştımacı pozisyonlarında çalıştırılarak yetişmiş eleman sayısının arttırılması da vardır.