Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Akademik Personel

Ünvan
 Adı - Soyadı 
 Görevi
Anabilim Dalı
 Ofis
 Dahili No
 E-mail
Dr. Öğr. Üyesi      
Bölüm Başkanı Malz. Bil. ve Müh.
410
1454 
eyakarcomu.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi      
Volkan ESKİZEYBEK   Malz. Bil. ve Müh.
409
1451
veskizeybekcomu.edu.tr 
Dr. Öğr. Üyesi      
 
Malz. Bil. ve Müh.
407
1449
sabalicomu.edu.tr