Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Laboratuvarlar

Akıllı Malzemeler Laboratuvarı

Polimer ve Kompozit Malzemeler Laboratuvarı

İleri Malzemeler Uygulama Laboratuvarı

Fonksiyonel Nanomalzemeler Laboratuvarı

Yarı İletken Malzeme Laboratuvarı