Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları

resim852148


Klasik malzeme teknolojilerinin ötesinde özellikle akıllı malzemeler, ince film ve kaplamaları, hesaplamalı malzeme fiziği, sensör uygulamaları, yarıiletken esaslı elektronik malzemeler, polimerler, kompozit malzemeler, biyomalzemeler, seramikler ve metaller, kontrol edilebilir ısıl genleşmeye sahip malzemeler malzeme bilimi ve mühendisliğinin güncel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.
 

resim644877


BAŞLICA ARAŞTIRMA ALANLARI
Klasik Malzemeler ve Uygulamaları (Demir-Çelik ve demir dışı metal, Cam, Seramik, Plastik ve/veya kompozit malzemeler, Yüzey işlemleri ve kaplama, Isıl işlem, Toz metalürjisi, Malzemelerin Mekanik Davranışları vb.)
İnce Film Büyütme ve Uygulamaları, İleri Karakterizasyon
Hesaplamalı Malzeme Bilimi
Enerji ve Çevresel Uygulamalar için Malzemeler
Optik ve Fotonik Malzemeler
Organik Polimer Malzemeler
Nanoyapılar ve Nanosensörler
Biyolojik Materyaller
Kristal Büyütme
Elektronik Malzemeler
Manyetik ve Modern Manyetik Malzemeler